close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMATOR EKONOMICZNY

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1.Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Papua Nowa Gwinea (PNG) zajmuje wschodnią część wyspy Nowa Gwinea, której część zachodnia należy do Indonezji (jedyna granica lądowa PNG ma długość 820 km), z przybrzeżnymi wyspami, Archipelag Bismarcka i północną część Wysp Salomona (wyspy Bouganville i Buka). PNG oblewają wody Oceanu Spokojnego, Morza Nowogwinejskiego oraz Morza Koralowego. Główna wyspa kraju ma charakter górzysty. W środkowej części rozciągają się Góry Centralne z Górą Wilhelma (4508 m n.p.m.), na zachodzie Góry Owena Stanleya (szczyt Victoria, 4073 m n.p.m.) przechodzące w Góry Müllera z licznymi wulkanami. Południowo-zachodnią część wyspy zajmuje rozległa, bagnista nizina z główną rzeką Fly. Najdłuższa z rzek - Sepik ma ponad 1000 km długości. Pozostałe wyspy są pochodzenia wulkanicznego lub koralowego. Aktywne są 4 wulkany. Z powodu usytuowania PNG wzdłuż tzw. pacyficznego ‘pierścienia ognia”, często występują trzęsienia ziemi, lawiny błotne i tsunami. Powierzchnia PNG wynosi 462.860 km2, ludność szacuje się na około 7,7 mln. Stolicą kraju i głównym ośrodkiem biznesu jest Port Moresby. Inne duże miasta, to: Lae, Madang, Wewak, Goroka, Mt Hagen i Rabaul. Języki urzędowe to: angielski, tok pisin (pidgin) i hiri motu. Strefa czasowa: GMT+10.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  Klimat PNG to tropik z monsunem północno-zachodnim od grudnia do kwietnia (silne opady deszczu) i południowo-wschodnim od maja do października (pora sucha). W ciągu roku występują niewielkie wahania temperatury oraz liczne opady. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu 28°C i 376 mm, w lipcu 27°C i 137 mm. Średnia dobowa temperatura powietrza na nizinach wynosi 26°C, a w górach spada poniżej 10°C. Roczna suma opadów atmosferycznych waha się w granicach 1500-7500 mm. Częstym zjawiskiem w Papui Nowej Gwinei są cyklony tropikalne o niszczycielskiej sile.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Do głównych bogactw naturalnych Papui Nowej Gwinei zalicza się złoto, miedź, srebro, złoża gazu ziemnego, drewno, ropę naftową, owoce morza oraz kawa, kopra i wanilia.

   

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

   

  Walutą obowiązującą jest kina (K) = 100 toea. Występują banknoty: K100, K50, K20, K5 oraz monety K1 i K2. Średni kurs kina na koniec marca 2017 r. (według banku centralnego PNG - http://www.bankpng.gov.pg) wynosił: dla USD: 0,3145; dla AUD: 0,4119; dla EURO: 0,2913; dla JPY: 34,98. Według informacji Agencji Promocji Turystyki PNG (http://www.papuanewguinea.travel/welcome) wymiany można dokonywać na lotnisku międzynarodowym lub w bankach.

   

  1.5 .Religia.

   

  Większość ludności PNG stanowią chrześcijanie: Katolicy 27%; Luteranie 19,5%; Unici 11,5%; Adwentyści Dnia Siódmego 10%; Zielonoświątkowcy 8,6%; Ewangelicy 5,2%; Anglikanie 3,2%; Baptyści 2,5%, inni protestanci 8,9%; wierzenia lokalne 3,3%.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa.

   

  Transport w PNG jest poważnie ograniczony przez górzyste ukształtowanie powierzchni. Stolica kraju, Port Moresby, nie ma łączności drogowej z żadnym z głównych miast kraju, a wiele miejscowości w górach jest dostępnych wyłącznie pieszo lub lekkim transportem lotniczym. Długość wszystkich dróg wynosi 19 600 km, w tym utwardzonych jest zaledwie 686 km. Transport kolejowy, poza lokalnym obsługującym kopalnie, praktycznie nie istnieje. Liczba lotnisk z utwardzoną nawierzchnią wynosi 21, a wszystkich łącznie jest około 580. Jacksons International Airport, położony około 11 km od centrum Port Moresby, jest głównym międzynarodowym lotniskiem PNG. Główne porty i terminale, to: Kimbe, Lae, Madang, Rabaul i Wewak.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Obywatele polscy mogą ubiegać się o wizę przed wyjazdem do Papui-Nowej Gwinei. Aby uzyskać wizę turystyczną, należy złożyć wypełniony wniosek wizowy, zdjęcie, paszport oraz kopię biletu na powrót lub dalszą podróż. W przypadku wizy biznesowej należy złożyć ponadto kopię zaproszenia oraz list strony wysyłającej z wyjaśnieniem powodu wizyty, określeniem planowanego czasu pobytu i zobowiązaniem do pokrycia kosztów pobytu. Obywatele polscy wizę turystyczną mogą również uzyskać przy wjeździe do PNG w jednym z wyznaczonych portów: Jacksons International Airport, Port Moresby, Daru, (Vanimo) Wutung oraz Kagamuga Airport, Mt Hagen. Opłaty za wizy (płatność w Australii) wynoszą: turystyczna (jednokrotna, czas pobytu do 60 dni) – bezpłatna, biznesowa (wielokrotna, ważna przez 12 miesięcy, czas pobytu do 60 dni łącznie w okresie ważności wizy) – 435 AUD (cennik od 1.04.2014 r.). Wymagana ważność paszportu przy wjeździe – 6 miesięcy w przypadku wizy turystycznej i 12 miesięcy w przypadku wizy biznesowej. W Polsce o wizę należy wystąpić do Wydziału ds. Imigracji i Obywatelstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Imigracji Papui-Nowej Gwinei (Department of Foreign Affairs and Immigration, Immigration and Citzenship Division, Entries and Services Branch, P.O. Box 422, Waigani, NCD, Papua-New Guinea, tel. +675 301 41 73, fax +675 323 3206) – wizę wystawi, po jej przyznaniu, Ambasada Australii w Warszawie.

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych w 2016 r.

   

  1 stycznia – Nowy Rok; 25 marca - Wielki Piątek, 26 marca - sobota Wielkanocna, 27 marca – niedziela Wielkanocna, 28 marca - Poniedziałek Wielkanocny; 13 czerwca - Urodziny Królowej; 23 lipca - Remembrance Day (upamiętniający poległych na frontach obu wojen światowych); 26 sierpnia - The National Repentance Day (święto religijno-państwowe); 16 września - Dzień Niepodległości, Dzień Konstytucji; 25-26 grudnia - Boże Narodzenie, 27 grudnia – dzień wolny za 25 grudnia (niedziela).

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Niezależne Państwo Papui Nowej Gwinei jest członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Ustrojem politycznym jest monarchia konstytucyjna z jednoizbowym parlamentem. Głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez gubernatora generalnego o uprawnieniach formalnych, wybieranego przez parlament na sześcioletnią kadencję. Kraj podzielony jest na 4 regiony, w których skład wchodzi 20 prowincji: 18 zintegrowanych prowincji, okręg stołeczny i prowincja autonomiczna Bougainville. Każda prowincja ma co najmniej jeden okręg, którym zarządzają lokalne władze.

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

   

  Władza ustawodawcza należy do parlamentu. W jego skład wchodzi 109 posłów wybieranych w głosowaniu powszechnym na pięć lat. Dwadzieścia mandatów przeznaczonych jest zawsze dla przedstawicieli prowincji, reszta obsadzana jest w wolnych wyborach. Prawa wyborcze przysługują obywatelom, którzy ukończyli 18 lat.

   

  2.3. Władza wykonawcza.

   

  Władza wykonawcza należy do rządu (www.pm.gov.pg). Szef rządu desygnowany jest przez większość parlamentarną i oficjalnie nominowany przez gubernatora. Sam dobiera sobie ministrów do Narodowej Rady Wykonawczej, którzy są następnie oficjalnie mianowani przez gubernatora. Każda prowincja posiada własną radę i rząd. Premierem rządu lokalnego może być tylko poseł narodowego parlamentu.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Za sprawy gospodarki i opracowywanie budżetu odpowiada skarbnik w Ministerstwie Skarbu i Planowania (Department of Treasury and Planning). Politykę handlową prowadzi Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Department of Trade and Industry).

  Z innych resortów gospodarczych należy wymienić:

  • Ministerstwo Zasobów Naturalnych (Department of Mineral Resources);
  • Ministerstwo Rybołówstwa & Marine Resources (Department of Fisheries);
  • Ministerstwo Ropy i Energetyki (Department of Petroleum and Energy);
  • Ministerstwo Rolnictwa (Department of Agriculture);

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

  Gospodarka PNG utrzymała w ostatnich latach wysokie tempo wzrostu ( 2010 – 7,6%, 2011 – 10,7%, 2012 – 8,1%, 2013 – 5,5%, 2014 – 7,2, 2015 – 6,6%). Podobnie jak w latach ubiegłych w 2015 r. gospodarka PNG utrzymała wysokie tempo wzrostu bazując na rosnących inwestycjach i krajowej konsumpcji prywatnej. Pomimo spadku cen na surowce mineralne szacuje się, że PKB w roku 2016 wzrośnie o 2,6%. Inwestycje bezpośrednie lokowane są głównie w przemyśle wydobywczym, petrochemicznym i gazowym LNG.

  Pod koniec 2015 r. rząd PNG zmuszony był zrewidować plany i wydatki budżetowe na rok 2015. Spadek cen światowych na LNG spowodował konieczność znacznych cięć budżetowych. Deficyt budżetowy w roku 2015 r. wyniósł 7,3% PKB a w roku 2016 – 6,1% PKB. W 2015 r. inflacja CPI wyniosła 6,0%,  w 2016 r. – 6,9%.

  Od kilku lat oficjalna stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 2,5%, choć nieoficjalnie, stopa bezrobocia wśród młodzieży w miastach dochodzi do 60-70%. Dane banku centralnego wskazują, że w ciągu ostatnich lat zatrudnienie niewiele się zmieniło. Spadek zatrudnienia w przemyśle wytwórczym został zniwelowany wzrostem w sektorze mineralnym i budowlanym. W pozostałych sektorach przeważały niewielkie spadki zatrudnienia.

  Płaca minimalna na Papui Nowej Gwinei wynosi 140 PGK tygodniowo (USD 44).

  28% populacji Papui Nowej Gwinei żyje poniżej krajowego progu ubóstwa.

  Stopy procentowe od 2 lat utrzymują się na tym samym poziomie – 6,25% p.a. Wzrost PKB jest wspomagany realizacją projektów LNG (największy o wartości 19 mld USD produkcję rozpoczął w maju 2014 r.) i nowego projektu górniczego niklu i kobaltu w prowincji Madang, kopalni złota w Hidden Valley w Prowincji Morobe oraz licznych projektów rozwojowych finansowanych z funduszy i budżetu na rozwój. Zakończony przez Exxon Mobile (główny udziałowiec i wykonawca) zakład produkcji skroplonego gazu znany pod nazwą PNG LNG, jest największym przedsięwzięciem  w branży surowcowej na PNG i w momencie pełnej produkcji przyniesie natychmiastowy wzrost PKB PNG o 20%, by w kolejnych 2 latach pomóc w podwojeniu PKB Papui Nowej Gwinei i potrojenie jej dochodów z eksportu. Duży udział we wzroście PKB PNG mają ponadto rozwijająca się produkcja rolna i przetwórstwa rybnego. W stosunkach gospodarczych z partnerami zewnętrznymi PNG stara się promować bardziej zrównoważone relacje i zmniejszyć swoje uzależnienie od pomocy i handlu z Australią m.in. poprzez zwiększanie współpracy z Chinami i Indonezją.

   

  Wzrostowi gospodarczemu towarzyszą umiarkowane procesy inflacyjne. Według danych centralnego banku PNG (Bank of Papua New Guinea) wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) na koniec 2012 r. wyniósł 4,5% w skali roku. W 2013 r. inflacja CPI wyniosła 5,0%, w roku 2014 – 5,2%, 2015 – 6,2% a w 2016 r. – 6,9%). Bank centralny utrzymywał poziom głównych stóp procentowych na stabilnym poziomie 7%. Od marca 2013 r. do chwili obecnej stopa procentowa wynosi 6,25%.

  Według szacunkowych danych EIU w 2016 r. PNG odnotowała dodatni bilans wymiany towarowej z zagranicą, który zamknął się kwotą 5,6 mld USD (w 2015 r. – 3,8 mld USD). Eksport wyniósł 8,4 mld USD (8,3 mld USD w roku 2015) a import 4,5 mld USD (4,0 mld USD w 2015 r.). Głównymi rynkami zbytu były: Japonia (17,4% całości eksportu PNG), Australia (15,9), Chiny (12,1%) oraz Tajwan (4,1%). W eksporcie dominowały następujące towary: gaz LNG, złoto, ropa naftowa, gaz LNG, ruda miedzi, drewno, olej palmowy, kawa, kakao i owoce morza. Najważniejszymi towarami sprowadzanymi z zagranicy były maszyny i środki transportu, statki towarowe i pasażerskie, wyroby przemysłowe, paliwa i produkty chemiczne oraz żywność i żywe zwierzęta. Głównymi dostawcami były: Australia (25,9% importu PNG), Chiny (20,0%), Singapur (12,6%) i Malezja (7,2%).

  Wg. EIU zadłużenie zagraniczne PNG na koniec 2015 r. wyniosło 31,4 mld USD co stanowiło 61,7% PKB. Rezerwy zagraniczne PNG (oprócz złota) wynosiły 2,9 mld USD (w 2014 r. – 2,3 mld USD).

  Papua Nowa Gwinea jest dużym odbiorcą światowej pomocy rozwojowej. Największym donatorem pozostaje Australia – 502,1 mln AUD w roku 2013/2014, 450,6 mln AUD w roku 2014/2015 oraz 477,3 mln AUD w roku 2015/2016.

  Polska pomoc rozwojowa w ramach tzw. Małych Grantów, choć finansowo niewielka (ok. 25 tys. AUD rocznie) jest przyjmowana z dużą wdzięcznością przez lokalną społeczność. Polskie projekty realizowane są głównie w odległych, trudnodostępnych regionach kraju.

  3.2. Tabela: Główne wskaźniki makroekonomiczne Papui Nowej Gwinei.

  Wyszczególnienie

  Jednostka

  2015

  2016

  PKB wartość nominalna

  mld USD

  21,2

  19,9

  PKB wartość na 1 mieszkańca (wg. parytetu siły nabywczej)

  USD

  2.744,8

  2.517,3

  Tempo wzrostu PKB

  %

  6,6

  2,6

  Relacja bilansu budżetu centralnego do PKB

  %

  -7,6

  -7,3

  Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

  %

  5,5

  6,2

  Wartość obrotów handlu zagranicznego

  mld USD

  12,8

  11,2*

  Wartość eksportu (FOB)

  mld USD

  8,3

  8,4*

  Wartość importu (FOB)

  mld USD

  4,5

  2,8*

  Relacja salda na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB

  %

  10,1

  7,5

  Uwagi: * - dotyczy szacunkowej wymiany towarowej – dane EIU

  Źródło: dane DFAT Australia

  3.3. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach o charakterze ekonomicznym

  Papua Nowa Gwinea jest członkiem ONZ oraz jej licznych agend gospodarczych m.in. Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Konferencji NZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO od 2005). Należy również do Światowej Organizacji Handlu (WTO od 1996) oraz Światowej Organizacji Celnej (WCO). Jest członkiem Forum Wysp Pacyfiku (PIF), Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC - od 1993), a w Stowarzyszeniu Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) ma status obserwatora.

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Współpraca gospodarcza i pomoc rozwojowa

   

  Kontakty biznesowe pomiędzy Polską a PNG posiadają duży potencjał, czego przykładem była zrealizowana w kwietniu 2015 r., pierwsza w historii relacji dwustronnych, wizyta biznesowa z Polski w tym kraju z udziałem delegacji PZL Mielec oraz firm z projektu GreenEvo Ministerstwa Środowiska. Polskie firmy z sektora lotnictwa, budownictwa i zielonych technologii miały możliwość zaprezentowania swoich ofert w trakcie spotkań oficjalnych z przedstawicielami najwyższych władz tego kraju: Premierem Rządu PNG Peterem O’Neill, Ministrem Handlu i Przemysłu Richardem Maru oraz Szefem Gabinetu Premiera Manasupe Zurenoc. Polska misja biznesowa odbyła również spotkania biznesowe w PNG Chamber of Commerce & Industry.

   

  W drugiej połowie czerwca 2015 r. miała miejsce wizyta w Polsce Ministra Handlu i Przemysłu PNG Richarda Maru, który został przyjęty przez wiceministra Gospodarki Jerzego Pietrewicza. Min. R. Maru spotkał się również w Polsce z firmami biorącymi udział w misji biznesowej do PNG z kwietniu 2015 r.

   

  Ambasada RP w Canberze od szeregu lat realizuje projekty pomocowe (gł. edukacyjne) w ramach programu „małych grantów” na PNG, co jest z uwagą odnotowywane w lokalnych mediach i społecznościach, przyczyniając się do coraz większej rozpoznawalności naszego kraju i jego pozytywnego wizerunku.

   

  W 2015 r. zrealizowane zostały również 2 projektu wolontariatu w jednostkach opieki zdrowia na PNG (Madang oraz Mendi).

   

  Od października 2015 r. na 2 polskich uczelniach (wydziały matematyczne) naukę pobiera 2 studentów z PNG w ramach programu stypendialnego im. I. Łukasiewicza.

   

  PNG jest pierwszym krajem w regionie Pacyfiku, który poparł starania Polski odnośnie do uzyskania niestałego miejsca w RB NZ 2018-19.

   

  4.2. Handel zagraniczny

   

  Według statystyk Insigos Ministerstwa Gospodarki opartych na danych GUS obroty handlowe pomiędzy Polską a Papuą Nową Gwineą w 2016 r. znacząco wzrosły i wyniosły 1.214,7 tys. USD (w 2015 r. – 976,2 tys. USD). Pomimo wzrostu obrotów towarowych pomiędzy Polską a PNG w 2016 r. o 24% wartość naszej wymiany handlowej nadal pozostaje na niskim poziomie. Nasz eksport wyniósł 614,1 tys. USD (w 2015 r. – 500,5 tys. USD), a import 600,6 tys. USD (w 2015 r. – 475,8 tys. USD). Dodatnie saldo wymiany handlowej z PNG wyniosło 13,5 tys. USD (w 2015 r. dodatnie saldo wymiany handlowej z PNG wyniosło 24,6 tys. USD. W 2016 r. Polska importowała ryby przetworzone, kawę, gałkę muszkatołową oraz wanilię a eksportowała głównie oleje ropy naftowej, taśmy przenośnikowe oraz aparaturę elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych. Wymiana handlowa pomiędzy Polską a PNG jest niewielka i nieustabilizowana, a transakcje niejednokrotnie jednorazowe i niepowtarzalne. Pomimo tego, po Australii i Nowej Zelandii PNG jest naszym największym partnerem gospodarczym z rejonu wysp Oceanii i Pacyfiku. Tempo wzrostu gospodarczego PNG oraz realizowane projekty infrastrukturalne w tym kraju powodują, że istnieją bardzo duże i realne możliwości rozszerzenia wymiany gospodarczej i ew. inwestycyjnej w regionie, szczególnie w sektorach górnictwa i energetyki, przemysłu lotniczego, zielonych technologii oraz budownictwa komunalnego.

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  Polskie firmy nie sygnalizowały przypadków dyskryminacyjnego traktowania i nie zgłaszały barier w dostępie polskich towarów i usług do rynku Papui Nowej Gwinei.

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP.

   

  Podjęcie zatrudnienia w PNG wymaga uzyskania wizy z pozwoleniem na pracę. Każdy pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca w swej firmie, musi wystąpić o pozwolenie do Ministerstwa Pracy i Stosunków Pracy Papui Nowej Gwinei. Pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca na danym stanowisku pracy jest ważne 3 lata. W tym czasie można zmienić pracownika zajmującego dane stanowisko bez dodatkowego pozwolenia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem:

  The Assistant Secretary – Foreign Employment

  Department of Labour & Industrial Relations

  PO Box 5644

  Boroko NCD 111

  Papua New Guinea

  Tel: +675 321 18 47

  Fax: +675 320 10 62

   

  5.3. System zamówień publicznych.

   

  Informacje na temat systemu zamówień publicznych, procedur oraz aktualnych przetargów znajdują się na stronie internetowej Centralnego Zarządu Zaopatrzenia i Przetargów PNG (Central Supply & Tenders Board): www.cstb.gov.pg

   

  5.4. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  Sprawami własności przemysłowej i intelektualnej w PNG zajmuje się Intelectural Property Office of Papua New Guinea (IPOPNG: www.ipopng.gov.pg) zgodnie z przepisami ustawy: Patents and Industrial Designs Act 2000 oraz Copyrights and Neighbouring Rights 2000. IPOPNG jest w strukturze Agencji Promocji Inwestycji PNG (IPA) i podlega Ministerstwu Handlu i Przemysłu (Ministry of Commerce and Industry).

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza.

   

  PNG Government Departments

  strony rządowe PNG

  www.pm.gov.pg/pnglinks/12-government

  Department of Prime Minister and NEC

  Urząd Premiera i Narodowej Rady Wykonawczej

  www.pm.gov.pg/deptofpmandnec

  Department of Treasury and Planning

  Ministerstwo Skarbu

  www.treasury.gov.pg

  Department of Agriculture

  Ministerstwo Rolnictwa

  www.agriculture.gov.pg

  Department of Petroleum and Energy

  Ministerstwo ds. Ropy i Energetyki

  www.petroleum.gov.pg

  Investment Promotion Authority

  Urząd Promocji Inwestycji

  www.ipa.gov.pg

  Papua New Guinea Tourism Promotion Authority

  Agencja Promocji Turystyki PNG

  www.pngtourism.org.pg

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

   

  Papua New Guinea Chamber of Commerce and Industry

   

  IPA Haus, Lawes Road, Konedobu

  P.O. Box 1621, Port Moresby

  Papua New Guinea

  Tel. no. (+675) 321 30 57

  Fax no. (+675) 321 05 66

  Email: pngcci@global.net.pg

  www.pngcci.org.pg

   

  Port Moresby Chamber of Commerce and Industry

  PO Box 1764, Port Moresby, NCD

  Papua New Guinea

  Tel: +675 321 30 77 Fax:+675 321 05 66

  Email: pomcci@global.net.pg; bizcentre@pomcci.org.pg

  www.pomcci.org.pg

   

  Lae Chamber of Commerce and Industry

  PO Box 265, Morobe Province

  Papua New Guinea

  Tel: +675 472 23 40 Fax: +675 472 60 38

  Email: lcci@global.net.pg

  www.lcci.org.pg

   

  Morobe Provincial Agricultural Society

  PO Box 222

  Lae, MP 411

  Papua New Guinea

  Tel: +675 472 28 87 Fax: +675 472 28 97

  Email: info@morobeshow.org.pg

  www.morobeshow.org.pg

   

  6.3. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  National Statistical Office of Papua New Guinea

  Narodowe Biuro Statystyczne Papui Nowej Gwinei

  www.spc.int/prism/country/pg/stats

  Bank of Papua New Guinea

  Narodowy Bank Papui Nowej Gwinei

  www.bankpng.gov.pg

   

   

  6.4. Polskie placówki na PNG

  Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Madang

  Konsul Honorowy:  ks. Jan Czuba (język konsula: polski, angielski, tok pisin)

  P.O. Box 484, Madang 511, Papua New Guinea

  Tel: (+675)422 2937

  Fax: (+675) 422 2853

  E-mail: jczuba@dwu.ac.pg

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: