close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 3 sierpnia 2018

  Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało informator pt. Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą, którego ideą jest przybliżenie szkołom i organizacjom polonijnym zakresu i form wsparcia realizowanych przez Państwo Polskie na rzecz nauczania języka polskiego i w języku polskim. Materiał zawiera informacje o działaniach realizowanych przez instytucje takie jak MEN, ORPEG, Senat RP, MSZ, NAWA, IPN, MSWiA.

  Szanowni Państwo,

   

  wsparcie oświaty polonijnej jest jednym z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jesteśmy przekonani, że edukacja w polskich szkołach za granicą wpływa nie tylko na doskonalenie znajomości języka polskiego i podnoszenie poziomu wiedzy o Polsce, ale kształtuje także charakter oraz tożsamość narodową młodych Polaków dorastających na obczyźnie.

  Polonijne placówki oświatowe to prawdziwe mateczniki polskości, które integrują naszych Rodaków mieszkających w różnych państwach i na różnych kontynentach. Poprzez wielość oraz różnorodność inicjatyw edukacyjno-kulturalnych przyczyniają się do promowania polskiej tradycji, historii i dziedzictwa narodowego.

   

  Doceniając znaczenie kształcenia w polskich szkołach za granicą, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza rozwiązania, które pozwalają na wzmocnienie oświaty polonijnej. W czerwcu 2018 roku skierowaliśmy do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza możliwość przystąpienia do awansu zawodowego nauczycieli uczących języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim zarówno w szkołach organizacji polonijnych, jak i w szkołach działających w systemach oświaty innych państw.

   

  Ponadto szkolne punkty konsultacyjne otrzymają nazwę „szkoła polska”. Wierzymy, że to rozwiązanie przywróci faktyczną rangę i podkreśli znaczenie tych placówek.

  Z powodzeniem realizujemy także dwuletni projekt konkursowy „Rodzina polonijna”.

  Jego celem jest wspieranie integracji polskich uczniów mieszkających w Polsce i za granicą poprzez wspólne działania edukacyjne.

   

  Więcej informacji na temat „Rodziny polonijnej” znajdą Państwo w dalszej części poradnika. Warto także podkreślić, że w 2017 roku przekazaliśmy polskim szkołom za granicą pakiety edukacyjne. Zawierają one: polskie godło, flagę, mapę, książkę oraz grę. Mam nadzieję, że pakiety będą pomocne przy organizacji uroczystości patriotycznych i różnych wydarzeń szkolnych.

   

  Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację oświaty polonijnej przekazuję wyrazy wdzięczności i uznania. Dziękuję za trud wkładany w nauczanie i patriotyczne wychowanie młodego pokolenia Polaków żyjących za granicą.

   

  Nieocenione są Państwa zasługi w podtrzymywaniu łączności z ojczyzną przodków oraz w budowaniu dialogu międzykulturowego. Warto przypominać o nich szczególnie w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

   

  Mam nadzieję, że poradnik Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przybliży Państwu zakres działań

  podejmowanych w obszarze edukacji na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą.

  Ufam, że zawarte w nim informacje i praktyczne wskazówki będą dla Państwa rzeczywistym

  wsparciem.

   

  Z wyrazami szacunku

  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej

   

  Cały materiał można znaleźć tu: Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: