close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

     

  • AMBASADOR

  •                                                

     

                            NOTKA BIOGRAFICZNA

     

     

    Imię i nazwisko                             Paweł Milewski

     

    Data, miejsce urodz.                     15.04.1975 r., Warszawa

     

    Wykształcenie                               Wyższe, mgr sinologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w    

       Poznaniu, Wydział Neofilologii (1994 – 1999)

     

       Uniwersytet w Xiamen, Chiny

                                                            Stypendium rządowe (1996 – 1997)

     

             Stołeczny Uniwersytet Pedagogiczny w Pekinie, Chiny

                                                            Stypendium rządowe (1997 – 1998)

     

                                                            Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej

                                                            Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego (2003)

     

             Od 2004 r. Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i   Nauk Politycznych

             Instytut Stosunków Międzynarodowych

             Studia doktoranckie

     

    Kursy i praktyki                            Instytut Służby Zagranicznej, New Delhi, Republika Indii (09 - 11.2001)

     

     

    Znajomość języków                      Angielski – biegle

                                                            Chiński – biegle

                                                            Francuski – komunikatywnie

     

     

    Przebieg pracy zawodowej

                           

    Od 1999                                         Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych   

                    

    2000-2001                                      Staż zagraniczny w Ambasadzie RP                        

                                                           Podreferendarz  w Pekinie

     

    2001-2002                                      Departament Azji, Australii i Ameryki Łacińskiej                                                                                            III Sekretarz

                                                           Ministerstwo Spraw Zagranicznych

     

    2002-2003                                      Departament Azji i Pacyfiku                                    

                                                           III Sekretarz

                                                           Ministerstwo Spraw Zagranicznych

     

    2003-2009                                      Ambasada RP w Pekinie                                          

                                                            II Sekretarz/ I Sekretarz/Radca

     

    2009-2011                                      Departament Azji i Pacyfiku                                   

                                                            Radca/ kierownik  referatu
                                                            Ministerstwo Spraw Zagranicznych               

             

    2011 – 2013                                    Departament Azji i Pacyfiku                                    

                                                            zastępca dyrektora/ I Radca

     

    Od 04.2013                                    Ambasador Nadzwyczajny

                                                            i Pełnomocny RP w Związku Australijskim

     

     

    Stan cywilny:                               Żonaty, troje dzieci

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: