close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AMBASADOR

 •                                                

   

                          NOTKA BIOGRAFICZNA

   

   

  Imię i nazwisko                             Paweł Milewski

   

  Data, miejsce urodz.                     15.04.1975 r., Warszawa

   

  Wykształcenie                               Wyższe, mgr sinologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w    

     Poznaniu, Wydział Neofilologii (1994 – 1999)

   

     Uniwersytet w Xiamen, Chiny

                                                          Stypendium rządowe (1996 – 1997)

   

           Stołeczny Uniwersytet Pedagogiczny w Pekinie, Chiny

                                                          Stypendium rządowe (1997 – 1998)

   

                                                          Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej

                                                          Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego (2003)

   

           Od 2004 r. Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i   Nauk Politycznych

           Instytut Stosunków Międzynarodowych

           Studia doktoranckie

   

  Kursy i praktyki                            Instytut Służby Zagranicznej, New Delhi, Republika Indii (09 - 11.2001)

   

   

  Znajomość języków                      Angielski – biegle

                                                          Chiński – biegle

                                                          Francuski – komunikatywnie

   

   

  Przebieg pracy zawodowej

                         

  Od 1999                                         Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych   

                  

  2000-2001                                      Staż zagraniczny w Ambasadzie RP                        

                                                         Podreferendarz  w Pekinie

   

  2001-2002                                      Departament Azji, Australii i Ameryki Łacińskiej                                                                                            III Sekretarz

                                                         Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  2002-2003                                      Departament Azji i Pacyfiku                                    

                                                         III Sekretarz

                                                         Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  2003-2009                                      Ambasada RP w Pekinie                                          

                                                          II Sekretarz/ I Sekretarz/Radca

   

  2009-2011                                      Departament Azji i Pacyfiku                                   

                                                          Radca/ kierownik  referatu
                                                          Ministerstwo Spraw Zagranicznych               

           

  2011 – 2013                                    Departament Azji i Pacyfiku                                    

                                                          zastępca dyrektora/ I Radca

   

  Od 04.2013                                    Ambasador Nadzwyczajny

                                                          i Pełnomocny RP w Związku Australijskim

   

   

  Stan cywilny:                               Żonaty, troje dzieci

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: