close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 29 września 2017

  Władze Australii zwiększyły limit wiz dla Polaków w ramach programu „Zwiedzaj i Pracuj”. Dzięki dwustronnemu porozumieniu, od 1 października 2017 limit wiz dla obywateli RP i Australii zainteresowanych wzięciem udziału w czwartej edycji programu zostanie zwiększony do poziomu 500, co oznacza 300 dodatkowych miejsc.

  Warunki udziału w czwartej edycji programu 1 lipca 2017 - 30 czerwca 2018

   

  O udział w programie mogą ubiegać się obywatele polscy spełniający poniższe warunki:

   

  1.      Za główny cel udziału w programie uznają pobyt wypoczynkowy w Australii;

  2.      Mają ukończone osiemnaście lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli trzydziestu jeden lat;

  3.      Nie mają dzieci pozostających na ich utrzymaniu;

  4.      Posiadają ważny paszport z co najmniej dwiema pustymi stronami, wydany nie wcześniej niż dziesięć lat przed złożeniem wniosku o wizę i który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt dni po zakończeniu planowanego pobytu;

  5.      Posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż, lub wystarczające środki by zakupić taki bilet;

  6.      Posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w programie
  w przypadku niepodjęcia pracy w Australii;

  7.      Spełniają wymogi zdrowotne określone w przepisach prawnych Australii oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne obejmujące opiekę szpitalną;

  8.      Nie uczestniczyli wcześniej w programie „Zwiedzaj i Pracuj” w Australii;

  9.      Mają wykształcenie wyższe, lub ukończyli przynajmniej dwa lata studiów licencjackich;

  10.   Legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

  11.   Przedstawią zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   

  Wymagane dokumenty i proces aplikacji o wizę

   

  Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o zaświadczenie wydawane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdą Państwo tutaj. Po uzyskaniu zaświadczenia należy wystąpić do Ambasady Australii w Berlinie z wnioskiem o wydanie wizy. Informacje dotyczące procedury aplikacji o wizę, a także dostępnego limitu wiz można znaleźć na stronie Ambasady Australii w Berlinie: http://germany.embassy.gov.au/beln/work_and_holiday.html,

  a także na stronie Ambasady Australii w Warszawie: http://australia.pl/wsawpolski/Visas_and_Migration.html

   

  Uwaga: Ambasada Australii w Warszawie nie rozpatruje wniosków wizowych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: